Komunikacja (3) – słowa i wyrażenia standardowe

Kolejnym rozwiązaniem służącym usprawnieniu komunikacji radiowej jest wprowadzenie obowiązującego pilotów i kontrolerów standardowego słownictwa i frazeologii.

W komunikacji należy używać standardowych zwrotów w przypadkach, dla których je opublikowano.

ACKNOWLEDGE POTWIERDŹ [ODBIÓR] „Powiadom mnie, czy odebrałeś i zrozumiałeś tę wiadomość”
AFFIRM POTWIERDZAM „Tak”
APPROVED MOŻNA „Nie ma przeciwwskazań do wykonania proponowanej czynności”
BREAK BREAK „Niniejszym sygnalizuje się odstęp między częściami depeszy”Uwaga: Do stosowania, gdy nie ma odpowiedniego odstępu pomiędzy oddzielnymi częściami depeszy
BREAK BREAK BREAK BREAK „Niniejszym sygnalizuje się odstęp między depeszami nadawanymi do różnych statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni o bardzo dużym natężeniu ruchu lotniczego”
CANCEL ANULUJĘ „Anuluję uprzednio wydane zezwolenie”
CHECK SPRAWDŹ „Sprawdź system lub procedurę”Uwaga: Nie należy stosować w jakimkolwiek innym kontekście. Zazwyczaj odpowiedzi nie wymaga się
CLEARED ZEZWALAM „Udziela się zezwolenia na wykonywanie działań zgodnie z określonymi warunkami”
CONFIRM POTWIERDŹ „Proszę o potwierdzenie: (zezwolenia, instrukcji, czynności, informacji)”
CONTACT ŁĄCZNOŚĆ Z „Nawiąż łączność radiową z …”
CORRECT PRAWIDŁOWO „Prawidłowo”
CORRECTION POPRAWIAM „Pomyliłem się podczas nadawania, prawidłowa wersja brzmi następująco:”
DISREGARD POMIŃ TĘ TRANSMISJĘ „Uznaj, że ta wiadomość nie została nadana”
HOW DO YOU READ JAK MNIE SŁYSZYSZ „Jaka jest czytelność mojej transmisji?”
I SAY AGAIN POWTARZAM „Powtarzam dla jasności lub powtórzenia”
MAINTAIN UTRZYMUJ „Kontynuuj zgodnie z określonymi warunkami” lub w znaczeniu dosłownym, np. „utrzymuj VFR”
MONITOR MONITORUJ „Zmień częstotliwość zgodnie z instrukcją i czekaj na wywołanie przez personel ATS” lub „przesłuchaj wiadomości nadawanych przez służbę rozgłaszania (częstotliwość)”
NEGATIVE NIE / ZABRANIAM „Nie” lub „Zgody nie udzielono” lub „Nieprawidłowo” lub „Nie ma takiej możliwości”
OUT KONIEC „Wymiana informacji zakończona i odpowiedź nie jest oczekiwana”Uwaga: Wyrażenie zazwyczaj nie jest stosowane w łączności VHF
OVER ODBIÓR „Skończyłem nadawanie i oczekuję od ciebie odpowiedzi”Uwaga: Wyrażenie zazwyczaj nie jest stosowane w łączności VHF
READ BACK POWTÓRZ „Powtórz całą lub określoną część mojej transmisji dokładnie tak, jak ją odebrałeś”
RECLEARED ZMIANA ZEZWOLENIA „Została wprowadzona zmiana do twojego ostatniego zezwolenia, a nowe zezwolenie zastępuje poprzednie lub jego część”
REPORT ZGŁOŚ, PODAJ „Podaj mi następującą informację…”
REQUEST PROSZĘ O „Chciałbym wiedzieć…” lub „Chciałbym uzyskać…”
ROGER PRZYJĄŁEM „Otrzymałem całą nadaną przez ciebie informację”Uwaga: W żadnym wypadku nie można powiedzieć PRZYJĄŁEM, gdy wymagane jest powtórzenie transmisji, odpowiedź twierdząca (POTWIERDZAM) lub przecząca (NIE)”
SAY AGAIN POWTÓRZ „Powtórz całość lub określoną część twojej ostatniej transmisji”
SPEAK SLOWER MÓW WOLNIEJ „Mów wolniej”
STANDBY CZEKAJ [NA WYWOŁANIE] „Czekaj, wkrótce cię wywołam”Uwaga: Jeżeli posłowie STANDBY przez dłuższy czas nie nastąpiło wywołanie, stacja inicjująca kontakt radiowy powinna ponowić próbę nawiązania łączności. Wyrażenie STANDBY nie stanowi ani akceptacji ani odmowy
UNABLE NIE MOGĘ „Nie mogę zastosować się do twojej instrukcji lub zezwolenia”Uwaga: Po wyrażeniu NIE MOGĘ zazwyczaj podaje się przyczynę
WILCO TAK BĘDZIE (W języku angielskim: krót od „will comply” – zastosuję się.) „Zrozumiałem twoją transmisję i zastosuję się”
WORDS TWICE SŁOWA DWUKROTNIE a) Jako prośba:„Warunki łączności są trudne. Nadawaj każde słowo lub grupę słów dwukrotnie”
WORDS TWICE SŁOWA DWUKROTNIE b) Jako zawiadomienie:„Ze względu na trudne warunki łączności, każde słowo lub grupa słów w tej depeszy będą nadawane dwukrotnie”

Lista przeniesiona z polskiej wersji „ICAO Manual of Radiotelephony”

Zapraszam do zapoznania się z całym dokumentem.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.