Komunikacja (1) – alfabet i cyfry

Komunikacja w locie jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu lotniczego. Aby komunikacja przebiegała sprawnie każdy przekaz musi być zrozumiały przez odbiorcę niezależnie od narodowości, języków ojczystych i akcentów osób, które się komunikują. Dlatego stworzono precyzyjne zasady komunikowania się, opisano procedury i ujednolicono frazeologię. W przypadku przekazywania drogą radiową liter i cyfr ustalono słowa, które mają zastąpić każdą z liter i sposób odczytywania każdej z cyfr. Dzięki temu unika się w komunikacji pomyłek takich jak zamiana „A” (fonetycznie po angielsku 'ej’) na „8” (’ejt’), „S” (’si’) na „D” (’di’), „9” (’nain’) na niemieckie „nie” (’nain’). Słowa zastępujące litery są dobrane tak by osoby posługujące się najbardziej popularnymi językami mogły wymówić je bez problemu. Wymogę (niektórych) cyfr dobrano tak by unikać skojarzeń z popularnymi słowami (9 – nein, 4 – for).

Litery

litera nazwa wymowa i akcentowanie wymowa IPA
A Alfa AL FAH ˈælfɑ
B Bravo BRAH VOH ˈbrɑːˈvo
C Charlie CHAR LEE ˈtʃɑːli
D Delta DELL TAH ˈdeltɑ
E Echo ECK OH ˈeko
F Foxtrot FOKS TROT ˈfɔkstrɔt
G Golf GOLF ɡʌlf
H Hotel HOH TELL hoːˈtel
I India IN DEE AH ˈindiˑɑ
J Juliett JEW LEE ETT ˈdʒuːliˑˈet
K Kilo KEY LOH ˈkiːlo
L Lima LEE MAH ˈliːmɑ
M Mike MIKE mɑik
N November NO VEM BER noˈvembə
O Oscar OSS CAH ˈɔskɑ
P Papa PAH PAH pəˈpɑ
Q Quebec KEH BECK keˈbek
R Romeo ROW ME OH ˈroːmiˑo
S Sierra SEE AIR RAH siˈerɑ
T Tango TANG GO ˈtænɡo
U Uniform YOU NEE FORM ˈjuːnifɔːm
V Victor VIK TAH ˈviktɑ
W Whiskey WISS KEY ˈwiski
X X-ray ECKS RAY ˈeksˈrei
Y Yankee YANG KEY ˈjænki
Z Zulu ZOO LOO ˈzuːluː

Cyfry

cyfra nazwa wymowa i akcentowanie wymowa polska
0 Zero ZE-RO zero
1 One WUN jeden / jedynka*
2 Two TOO dwa
3 Three TREE trzy
4 Four FOW-ER cztery
5 Five FIFE pięć / piątka*
6 Six SIX sześć
7 Seven SEV-EN siedem
8 Eight AIT osiem
9 Niner NIN-ER dziewięć
. Decimal DAY-SEE-MAL kropka
100 Hundred HUN-dred sto
1000 Thousand TOU-SAND tysiąc

* – „jedynka” i „piątka” – tych form należy używać jeśli jakość transmisji jest słabsza niż „bardzo dobra”

Pojedynczych liter i cyfr używa się podczas transmisji:

 • znaków wywoławczych (np. Sierra Papa Alfa Bravo Charlie – dla SP-ABC);
 • ciśnienia (One Zero One Three lub Two Niner Decimal Niner Two dla standardowego ciśnienia 1013mb lub 29.92cala słupka rtęci – w USA);
 • poziomów lotu (Flight Level Three Seven Zero – poziom lotu 370);
 • prędkości wiatru (One Three knots – 13 węzłów);
 • częstotliwości (One One Three Decimal Two Five Zero – 113.250);
 • kodów transpondera;

Setek i tysięcy (np. Five Thousend Two Hundred – 5200) używa się podczas transmisji:

 • wysokości;
 • widzialności;
 • pułapu i podstawy chmur;
 • widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR);

pod warunkiem, że są to wartości wyrażone w setkach i tysiącach. W przypadki bardziej precyzyjnych danych (np. wysokość 5230 należy odczytać pojedyncze cyfry – Five Two Three Zero).

2 komentarzy:
 1. Błąd / literówka
  Błąd / literówka says:

  Cześć!
  Genialny poradnik! Dzięki za dzielenie się wiedzą! Tutaj chyba wdarł się mały błąd:
  JEST: poziomów lotu (Flight Level Three Seven Zero – poziom lotu 390);
  POWINNO BYĆ: poziomów lotu (Flight Level Three Seven Zero – poziom lotu 370);

  pozdrawiam
  Maciek

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.