Nauka latania (3b) – Prędkości V

Istotne dla pilota prędkości oznaczane są literą V z sufiksem w indeksie dolnym. Poniżej najważniejsze prędkości. Na dole tabela ze wszystkimi w kolejności alfabetycznej.

Samolot jednosilnikowy lotnictwa ogólnego

Przeciągnięcie

Vs – prędkość przeciągnięcia; minimalna prędkość przy której możliwe jest sterowanie samolotem. Poniżej nastąpi oderwanie strug opływających skrzydła i przepadnięcie.

Vs0 – prędkość przeciągnięcia w konfiguracji do lądowania (z wypuszczonymi klapami i podwoziem). Niższa niż Vs, należy mieć na uwadze podczas podejścia do lądowania.

W obu powyższych przypadkach należy pamiętać, że prędkość przeciągnięcia zależy od masy samolotu.

Samolot dwusilnikowy lotnictwa ogólnego

Odrzutowiec pasażerski

Prędkość maksymalna

Vne  never exceed czyli nigdy nie przekraczać (czerwona kreska na prędkościomierzu). Dodajmy, że obowiązuje tylko w spokojnym powietrzu – w przypadku wystąpienia turbulencji nie należy się do niej nawet zbliżać. Po przekroczeniu z samolotu mogą zacząć odpadać części.

Vfe – maksymalna prędkość z wysuniętymi klapami (koniec białego przedziału na prędkościomierzu). Po przekroczeniu może nastąpić uszkodzenie klap. W instrukcji samolotu mogą być dodatkowe ograniczenia dla prędkości wysuwania i chowania klap, które mogą być znacząco niższe niż maksymalna prędkość z wychylonymi klapami.

VA – prędkość manewrowa zwana inaczej (trafniej) prędkością maksymalnego wychylenia powierzchni sterowych. Powyżej tej prędkości maksymalne wychylenie sterów może być niebezpieczne.

Vno – dopuszczalna eksploatacyjna prędkość samolotu (do końca zielonego przedziału na prędkościomierzu). Prędkość maksymalna dopuszczalna w czasie turbulencji.

Wznoszenie

Porównanie wznoszenia przy zachowanej Vx i Vy. Oba wykresy dla takiego samego czasu wznoszenia. Skala pozioma i pionowa mocno zmieniona by pokazać różnice – w rzeczywistości są znacznie mniej efektowne.

Vx – prędkość najbardziej stromego wznoszenia. W przypadku konieczności ominięcia przeszkody na kursie należy odwołać się do tej wartości – utrzymywanie jej powoduje największe wznoszenie w funkcji przebytej odległości.

Vy – prędkość najszybszego wznoszenia. Największe wznoszenie w funkcji czasu. Korzystne jeśli chcemy najszybciej osiągnąć jakiś pułap. W porównaniu z Vx – kąt wznoszenia będzie mniejszy, ale po osiągnięciu pułapu będziemy dalej.

Alfabetycznie 

V… Opis
V1 Prędkość decyzji. W samolocie wielosilnikowym po osiągnięciu tej prędkości nie można przerwać startu w przypadku awarii silnika. Wyliczana przed startem.
V2 Prędkość bezpiecznego startu (z jednym silnikiem wyłączonym). Prędkość przy której samolot wielosilnikowy może bezpiecznie oderwać się od pasa po awarii jednego silnika.
VA Prędkość manewrowa. Maksymalna prędkość z maksymalnie wychylonymi powierzchniami sterowymi.
VB Maksymalna prędkość w atmosferze burzliwej.
VC Konstrukcyjna prędkość przelotowa.
VD Konstrukcyjna prędkość nurkowania.
VDF Prędkość nurkowania (demonstrowana).
VFE Maksymalna prędkość z wysuniętymi klapami.
VFTO Ostateczna prędkość startu
VH Maksymalna prędkość w locie poziomy z pełną mocą.
VLE Maksymalna prędkość z wysuniętym podwoziem.
VLO Maksymalna prędkość chowania / wysuwania podwozia.
VLOF Prędkość oderwania od ziemi.
VMC Minimalna prędkość zapewniająca sterowność przy jednym silniku niedziałającym. Czerwona kreska na prędkościomierzu.
Vmcl Minimalna prędkość zapewniająca sterowność w konfiguracji do lądowania.
VMO Maksymalna prędkość eksploatacyjna.
VMU Minimalna prędkość bezpiecznego oderwania samolotu od ziemi.
VNE Prędkość dopuszczalna.
VNO Maksymalna konstrukcyjna prędkość przelotowa.
VR Prędkość rotacji (oderwania przedniego podwozia od ziemi podczas startu).
VRef Prędkość nad progiem (podczas lądowania).
VS Prędkość przeciągnięcia.
VS0 Prędkość przeciągnięcia w konfiguracji do lądowania.
VS1 Prędkość przeciągnięcia w określonej konfiguracji (np. z klapami, bez podwozia).
VSW Prędkość uruchomienia sygnalizacji przeciągnięcia.
VX Prędkość najbardziej stromego wznoszenia.
VY Prędkość najszybszego wznoszenia.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.